Claesen Ludo (°1956)

Looft de Heer (gebaseerd op psalm 150)