OPLUISTEREN HOOGMIS TER GELEGENHEID VAN ALLERHEILLIGEN